Skip to main content
 

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Religion, Livssyn og Etikk (RLE) – med vekt på ISLAM – Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/111223/foersteamanuensis-foerstelektor-hoegskolelektor-i-religion-livssyn-og-etikk-rle-med-vekt-paa-islam-avdeling-for-laerer-og-tolkeutdanning

Ved avdeling for lærer- og tolkeutdanning er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i faget Religion, Livssyn og Etikk (RLE). Vi er Norges største grunnskolelærerutdanning og tar opp ca 400 studenter hver høst.

RLE-seksjonen består for tiden av fire hele faste stillinger og én fast stilling i 25%.

Stillingen skal dekke bredden i faget innen grunnskolelærerutdanningene, og den som tilsettes må kunne undervise og veilede i aktuelle faglige og fagdidaktiske tema innenfor hovedområdene religiont, livssyn, etikk og filosofi. Ved tilsetting i stillingen legges det særlig vekt på kunnskap om islam i dagens samfunn, lokalt, nasjonalt og globalt, slik at vi enda bedre kan ivareta vårt samfunnsoppdrag ved å sikre nye lærere en relevant kompetanse for dagens (flerkulturelle) skole.

Til deg som er:

 • genuint engasjert i studentene
 • initiativrik i forhold til kunnskapsutvikling
 • glad i å samarbeide også på tvers av fag

 

Tilbyr vi:

 • trettenhundre entusiastiske studenter som har tatt et studievalg det står respekt av
 • etthundreogfemti gnistrende kolleger, friske diskusjoner og høy kulturell kapital, herlig fritt for selvhøytidelighet
 • en ledelse som gir det de har og litt til

Aktuelle kandidater inviteres til prøveundervisning og intervju. Det vil være studenter til stede på prøveundervisningen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og vurdering av lærerstudenter
 • Delta aktivt i videreutviklingen av faget i en spennende endringstid i lærerutdanningen
 • Aktivt bidra i avdelingens FOU-virksomhet

Personlige egenskaper

 • I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet, studentengasjement og kollegial samarbeidsvilje tillegges avgjørende vekt.

 

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha doktorgrad eller mastergrad/hovedfag i fagområdene KRL, RLE, fagdidaktikk, religionspedagogikk, religionsvitenskap, religionshistorie, kristendomskunnskap, teologi, filosofi, etikk eller tilsvarende fagstudier som kvalifiserer til å undervise i RLE-fagets emner i lærerutdanningen. Det legges vekt på at den som tilsettes har gode kvalifikasjoner knyttet til islam.
 • Ved tilsetting legges det også vekt på dokumentert FoU-arbeid som har relevans for lærerutdanning.
 • Utdanning, vitenskapelig produksjon, formidling, dialogarbeid, allsidig pedagogisk praksis og erfaring fra deltakelse i større FoU-prosjekt vil tillegges vekt.
 • Det legges vekt på undervisningserfaring fra relevante utdanningsinstitusjoner og kjennskap til norsk grunnskole.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk.
 • For fast tilsetting kreves normalt praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarende realkompetanse. Søkere som mangler formell kompetanse, vil pålegges å gjennomføre kurs/utdanning innen tre år etter tilsetting.

Arbeidssted

 • Rotvoll alle 1, 7004 Trondheim
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vi tilbyr:

 • Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og reglementer for tilsatte i staten. Lønn i samsvar med gjeldende regulativ; Lønnsplan 17.510; Førsteamanuensis kode 1011, Førstelektor kode 1198, begge lønnsramme 24, lønnstrinn 57-77 (482 800-710 400 brutto per år). Høgskolelektor kode 1008, lønnsramme 25, lønnstrinn 47-71 (409 700-628 200 brutto per år).

  Fra lønnen trekkes lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Se www.spk.no

 • Svært gunstig medlemskap i Statens pensjonskasse, se www.spk.no for mer informasjon. HiST er en IA-bedrift, og tilbyr blant annet 1 times trening i arbeidstiden pr uke.

 

Annet 

 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning av kjønn, legning, etnisitet og alder.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestetilsatte.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å være unntatt offentlighet. Søker vil da bli informert på forhånd.
 • Søkernes faglige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig utvalg. Søknad gjøres via “Søk stilling” på denne siden. Søkeren må innen søknadsfristen sende inn digitale kopier av: CV, vitnemål, inntil 5 vitenskapelige arbeider og en liste med samtlige av søkerens vitenskapelige arbeider med presisering av hvilke arbeider som ønskes vurdert i forbindelse med søknaden.
 • Det blir tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må en legge ved en kort redegjørelse for sin del av arbeidet.
 • Hvis det er noe av dette som ikke kan leveres digitalt, ber vi om at materialet merkes med ref. ALT 4/2015 og sendes Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, 7004 Trondheim

For informasjon om stillingen:

For spørsmål om stillingens faglige innhold:
Camilla Trud Nereid, dekan: 920 36 940 – camilla.t.nereid@hist.no

For henvendelser av teknisk eller formell art:
Berit Hansen Gilde, avdelingssekretær: 73 55 96 57 – berit.h.gilde@hist.no

 

Det er ikke ønskelig med henvendelser fra kandidatformidlere.

NOTE: if non Nordic Language speaking persons are interested, you are welcome to contact Oddrun Bråtenoddrun.m.braten@hist.no.

Comments are closed.